Ngày đăng: 21/09/2017  
 
GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


 
NĂNG ĐỘNG – CHÍNH XÁC – CÔNG KHAI MINH BẠCH”
 
Trưởng phòng CN PHAN THANH HẢI
Email: phanthanhhai1965@gmail.com
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 
I. CHỨC NĂNG:
     - Phòng Tài chính Kế toán trực thuộc Trung Tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc tổ chức quản lý công tác tài chinh kế toán của đơn vị.
     - Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, …
     - Tham mưu cho Lãnh đạo về chế độ kế toán, công tác quản lý, sử dụng ngân sách và những thay đổi của chế độ kế toán qua từng thời kỳ trong hoạt động của đơn vị.
     - Phân tích, đánh giá tài chính, các khoản thu chi trước khi trình lãnh đạo quyết định.
     - Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị.
     - Giữ bí mật về số liệu kế toán - tài chính của đơn vị.
     - Tham mưu cho Lãnh đạo trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen thưởng,  kỷ luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên của đơn vị.
II. NHIỆM VỤ:
     - Quản lý hoạt động tài chính trong toàn đơn vị.
     - Tham mưu cho Lãnh đạo quản lý tài chính đúng quy định pháp luật.
     - Lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của  Ban lãnh đạo về tình hình tài chính của đơn vị.
     - Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt.
     - Thường xuyên thu thập, xử lý các thông tin về tài chính, báo cáo kịp thời tình hình tài chính của đơn vị.
     - Lưu giữ tài liệu chứng từ kế toán theo quy định của nhà nước.
     - Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của đơn vị, phù hợp với quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của đơn vị.
     - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.
     - Phổ biến, hướng dẫn các Phòng chuyên môn thực hiện thủ tục tạm ứng, thanh toán tạm ứng và các thủ tục tài chính khác theo chế độ quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
   - Phối hợp với các Phòng, Khoa để tính các khoản thu nhập tăng thêm, phụ cấp,.. kịp thời.
     - Thực hiện thủ tục mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của Nhà Nước.
    - Phân tích các thông tin tài chính theo yêu cầu của Lãnh đạo.
     - Quản lý tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, hạch toán theo chế độ hiện hành.
     - Tiến hành các thủ tục, thanh quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế.
     - Lập và nộp các báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.
                                                                        PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

Những bài liên quan
Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lậpĐặt lịch khám bệnh
Ghi chú: Quý bệnh nhân có thể nhấn vào link trên để đặt lịch hẹn khám bệnh ưu tiên từ 7h đến 11h vào những ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 6:
   - Sáng: 07h00 – 11h30
   - Chiều: 13h30 – 17h00
Thứ 7, CN & ngày lễ trực cấp cứu.

Giờ khám bệnh
Thứ 2 đến thứ 6:
   - Sáng: 07h00 – 11h30
   - Chiều: 13h30 – 17h00
Thứ 7, CN & ngày lễ trực cấp cứu.Dành cho Bệnh nhân
Mã số:
Xem bệnh sử và tình hình sức khoẻ cá nhân.


Thông tin liên hệ

Trung tâm Y tế Huyện Vĩnh Cửu

Số 224 Đường Phan Chu Trinh, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Bản quyền thuộc về YteVinhCuu © 2011-2024

Phát triển bởi: HoSyAnh & KhaLa

Liên kết mạng xã hội